คาสิโนออนไลน์ กองทุนกีฬาชาติตั้ง”รองตูน-ณัฐวุฒิ”นั่งผจก.

คาสิโนออนไลน์

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2559 ที่ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 59

คาสิโนออนไลน์ ที่ประชุมรับทราบรายงานฐานะทางการเงินของกองทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 มีเงินคงเหลือทั้งสิ้น จำนวน 3,363,647,920.46 บาท รวมทั้งให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง “รองตูน” นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดยให้ฝ่ายเลขาฯ จัดทำอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ของผู้จัดการกองทุนฯ เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

จากนั้นที่ประชุมได้เห็นชอบแผนการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ฤดูหนาว ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 19-26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น โดยอนุมัติสนับสนุนงบประมาณเตรียมนักกีฬา จำนวน 55 คน (ชาย 28 คน และหญิง 27 คน) จาก 3 สมาคมกีฬา เป็นเงินทั้งสิ้น 27,378,000 บาท ประกอบด้วย สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย 15,942,685 บาท, สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย 5,499,743 บาท และสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 5,935,572 บาท รวมทั้งอนุมัติแผนการจ้างผู้ฝึกสอนและผู้เชี่ยวชาญ ประจำปี 2560 (12 เดือน) ต่อเนื่อง จำนวน 72 สมาคม รวม 140 คน เป็นเงิน 53,476,000 บาท โดยให้ กกท. ดำเนินการจัดจ้างเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และอนุมัติแผนการจ้างผู้ฝึกสอนและผู้เชี่ยวชาญ ประจำปี 2560 (12 เดือน) เพิ่มเติม จำนวน 57 สมาคม รวม 125 คน เป็นเงิน 47,040,000 บาท โดยให้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเสนอรายชื่อและคุณสมบัติเพื่อประกอบการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ โดยมอบให้ กกท. ดำเนินโครงการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบอนุมัติสนับสนุนเงินรางวัลตามระเบียบหลักเกณฑ์ของกองทุนให้กับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน สมาคมกีฬา ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันรายการระดับมหกรรมกีฬา รายการกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 5 ณ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43,270,000 บาท ประกอบด้วย เงินรางวัลนักกีฬา 29,200,000 บาท, เงินรางวัลผู้ฝึกสอน 5,310,000 บาท, เงินรางวัลสมาคมกีฬา 8,760,000 บาท ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 292 คน ได้รับ 36 เหรียญทอง 24 เหรียญเงิน 30 เหรียญทองแดง รวม 90 เหรียญ เป็นอันดับ 2 จาก 45 ประเทศ โดยเหรียญทองจะได้รับ 200,000 บาท, เหรียญเงิน 100,000 บาท และเหรียญทองแดง 50,000 บาท

ที่ประชุมยังเห็นชอบให้การสนับสนุนเงินรางวัลรายการแข่งขันระดับนานาชาติ (ชิงชนะเลิศแห่งโลก-เอเชีย) จำนวน 6 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,287,500 บาท ประกอบด้วย 1. สมาคมกีฬาบิลเลียดฯ รายการ IBSF World Snooker Championships 2014 ระหว่างวันที่ 18-29 พ.ย. 2557 เป็นเงิน 1,800,000 บาท, 2. สมาคมกีฬาบิลเลียดฯ รายการ IBSF World Snooker Championships 2015 ระหว่างวันที่ 9-21 พ.ย. 2558 เป็นเงิน 1,500,000 บาท, 3. สมาคมกีฬาเพาะกายฯ รายการเพาะกายและฟิตเนสชิงชนะเลิศแห่งโลก ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 5-10 ธ.ค. 2557 เป็นเงิน 3,750,000 บาท 4. สมาคมกีฬาเพาะกายฯ รายการเพาะกายและฟิตเนสชิงชนะเลิศแห่งโลก ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 24-30 พ.ย. 2558 เป็นเงิน 1,050,000 บาท, 5. สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย รายการ BISFed 2016 World Individual Championships ระหว่างวันที่ 19-20 มี.ค. 2559 เป็นเงิน 1,562,500 บาท และ 6. สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย รายการวีลแชร์ฟันดาบชิงแชมป์โลก ระหว่างวันที่ 18-23 ก.ย. 2558 เป็นเงิน 625,000 บาท

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังเห็นชอบให้ความช่วยเหลือเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแก่นักกีฬาทีมชาติ กรณีช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และสมทบค่ารักษาพยาบาล จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 400,000 บาท ประกอบด้วย 1. นายธวัช สุจริตธุระการ (นักกีฬาบิลเลียดทีมชาติ ป่วยด้วยอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน) จำนวน 200,000 บาท, 2. นายสนั่น วรสุขศรี (นักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติ เสียชีวิตด้วยอาการเส้นเลือดใหญ่รั่วและมีเลือดคั่งในปอด) จำนวน 200,000 บาท

ทั้งนี้ เห็นชอบอนุมัติหลักการในกรอบวงเงินสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา 2559 (ต่อเนื่องตามหลักสูตรปีการศึกษา 2559-2564) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,025,170 บาท จำนวน 163 คน โดยปีการศึกษา 2559 (งบประมาณปี 2560) เป็นเงินจำนวน 10,915,800 บาท